เกี่ยวกับเรา

เม็งรายเครื่องชั่ง


เราเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ที่ตั้งในเขตอำเภอ พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำสินค้า และบริการเกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลให้เป็นที่รู้จักและเห็นข้อดีของระบบ

ทั้งนี้เพราะเครื่องชั่งแบบดิจิตอลมีความแม่นยำและละเอียดมากกว่าระบบชั่งแบบเดิมหลายเท่า ย่อมจะส่งผลให้งานที่ผลิตมีคุณภาพกว่าเดิม ช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น รวมถึงผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปย่อมได้รับความยุติธรรมจากมาตรวัดที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้

- สินค้าที่เรามีจำหน่ายเน้นเครื่องชั่งขนาดใหญ่ได้แก่ ตาชั่งรถบรรทุก ตาชั่งแพล้นปูน ตาชั่งถังขนาดใหญ่และตาชั่งดิจิตอลสำหรับงานอุตสาหกรรม สำหรับชั่งสินค้าเกษตรเพื่อซื้อ-ขาย ตาชั่งพาณิชย์ในตลาด เป็นต้น

- เรายังมีบริการให้คำปรึกษา จัดส่ง ติดตั้ง และรับซ่อมตาชั่งทั่วเขตภาคเหนือ ทั้งนี้จากที่ได้กล่าวมายังไม่ใช่เหตุผลหลัเท่ากับการได้นำความรู้ความสามารถมาคอยรับใช้พี่น้องในเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นถิ่นเกิดของเรา

- เรามุ่งมั่นจะสร้างความภูมิใจให้เม็งรายเครื่องชั่งได้เป็นฟันเฟือง ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศษฐกิจ และพัฒนาสังคมในผืนดินเกิด
เราขอแรงสนับสนุนจากลูกค้า และผู้ประกอบการทุกท่านโปรดช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคนไทย ธุรกิจของคนท้องถิ่นได้เติบโตอย่างแข็งแรง และมั่นคง

Visitors: 22,621