KOSUMO Series

 

ชุดเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก KOSUMO Series
ประกอบด้วย
- จอแสดงน้ำหนักรถบรรทุก MG-911A,MG-911D
- โหลดเซลล์รถบรรทุก (Truck scale loadcell) QS-30t,ZSFD-40t
- กล่องรวมสัญญาณ หรือกล่องเทอมินอล
- จอแสดงผลระยะไกล แบบLED superbright high 4inch 
- โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแบบมาตรฐาน
- ระบบปรับแรงดันและกันไฟกระชาก UPS Stabilizer with backup battery.

#รับประกันสินค้า 2ปี พร้อมเคลมภายใน3เดือน

 

 

Visitors: 21,079